УКР РУС
Важливо!

Альфа-фетопротеїн (АФП)

Показники норми наведені в тексті
Середня ціна в лабораторіях міста Київ - 264 грн.
Альфа-фетопротеїн (АФП)

Альфа-фетопротеїн (АФП) – глікопротеїн (білок, пов'язаний з сахаридом), який утворюється у людей упродовж всього їхнього ембріонального розвитку, починаючи з четвертого тижня. Його джерелом є ембріональний жовточний мішечок, печінка та епітелій кишечнику плода. Після народження синтез АФП припиняється. По структурі та за функціями альфа-фетопротеїн подібний до альбуміну в дорослої людини. Його роль – переміщення міді, нікелю, білірубіну та жирних кислот в крові плоду. Крім того він зв’язує естрогени та захищає організм від негативного впливу імунної системи матері.

Таким чином, альфа-фетопротеїн необхідний для нормального розвитку плоду. Його вміст поступово зростає, забезпечуючи постачання поживних речовин та захисні функції для організму, що постійно росте.  Найбільшу концентрацію альфа-фетопротеїну в крові плода спостерігають на 10 тижні розвитку. Паралельно із зростанням вмісту АФП в крові плоду відмічається збільшення його концентрації й в крові матері, де вона досягає максимуму на 30 тижні. Після народження вміст альфа-фетопротеїну в крові дитини починає швидко зменшуватись, і в віці 1 рік досягає рівня дорослої людини.

Норма альфа-фетопротеїну в крові вагітної залежно від тижня вагітності

Вік

Вміст, нг/мл

1 триместр

до 9,0

14 тижнів

14,53-71,73

15 тижнів

18,16-89,92

16 тижнів

21,19-120,76

17 тижнів

24,82-148,91

18 тижнів

25,42-167,0

19 тижнів

28,45-192,49

Альфа-фетопротеїн, який виробляється організмом дитини, потрапляє в кров матері. Концентрація цього білку залежить не тільки від його вмісту в крові плоду, але й від стану плаценти матері. Тому цей показник не можна вважати специфічним при встановлені дефектів розвитку плоду. Встановлено, що при різних порушеннях розвитку плоду (дефекту нервової трубки, передньої черевної стінки, аномаліях розвитку сечової системи) концентрація альфа-фетопротеїну в крові матері істотно збільшується. Чим вище рівень вмісту цього глікопротеїну, тим відчутніше ушкодження плоду. Оптимальним для встановлення діагнозу вважається визначення альфа-фетопротеїну на 16-18 тижні вагітності.

Для достовірного визначення вмісту альфа-фетопротеїну у вагітних необхідно значення медіани, яке наведено нижче:

Вік

Медіана, нг/мл

14 тижнів

27,9

15 тижнів

30,9

16 тижнів

36,1

17 тижнів

40,4

18 тижнів

48,3

19 тижнів

54,8

Для правильного розрахунку необхідно поділити значення концентрації альфа-фетопротеїну, отримане в крові матері, на медіану, яка є характерною для її тиждня вагітності. Цей розрахунок буде достовірним, якщо плід один. Якщо їх більше, то отримані значення ділять на кількість плодів. Отримана величина називається МоМ. Її нормальні значення коливаються в межах МоМ = 0,6 - 2,0.

Особливо тривожним вважається підвищення рівня МоМ у поєднанні з низькими показниками хоріонічного гонадотропного гормону і естріолу, що потенційно вказує на дефекти розвитку. Внутрішньоутробна загибель плода також викликає збільшення вмісту альфа-фетопротеїну. Зниження його концентрації в крові матері може свідчити про наявність у плоду такого дефекту, як синдром Дауна або трисомія 18. Спільне визначення в другому триместрі вагітності естріолу, хоріонічного гонадотропіну (ХГЛ) та альфа-фетопротеїну (АФП) – дослідження, відоме як "потрійний тест" або в сучасній інтерпретації PRISCA ІІ (Пріска другого триместру). Воно використовується для ефективної оцінки ризику наявності хромосомної патології у плоду.

В крові дорослої людина вміст альфа-фетопротеїну незначний і визначається в мінімальних концентраціях. Проте, деякі пухлини печінки та статевих залоз здатні продукувати цей білок. Особливо це стосується низькодиференційованих пухлин, клітини яких набувають властивостей ембріональної тканини, отже й синтезують білки, характерні для цього етапу розвитку організму. Чим вищий вміст альфа-фетопротеїну, тим нижча диференціація пухлини. При цьому слід розуміти, що вміст АФП не вказує на важкість раку та розмір самої пухлини.

При первинній гепатоцелюлярній карциномі рівень альфа-фетопротеїну збільшується ще до перших клінічних проявів пухлини. Для деяких форм раку статевих залоз визначення рівня альфа-фетопротеїну разом із хоріонічним гонадотропіном є обов’язковим при лікуванні та оцінюванні шансів пацієнта на виживання.