УКР РУС
Важливо!

Онкомаркер карциноми сечового міхура та легень CYFRA 21-1

Норма від 0 до 3,3 нг/мл
Онкомаркер карциноми сечового міхура та легень CYFRA 21-1

Онкомаркер карциноми сечового міхура і легенів CYFRA 21-1 належить до групи цитокератинов (альфа-кератинів), які утворюють внутрішній каркас клітини. Цитокератини – велика родина білків, які відрізняються від інших високою тканинною специфічністю: кожен тип тканин організму утворює свої цитокератини. Така специфічність знайшла застосування в медичній діагностиці при визначенні походження ракових клітин.

Були проведені численні дослідження, щодо можливості використання CYFRA 21-1 як маркера різних типів раку легень. Використовуючи порогове значення 3,3 нг/мл для CYFRA 21-1, для недрібноклітинного раку легень чутливість становила 59%, специфічність 94%. У підгрупі плоскоклітинної карциноми легень CYFRA 21-1 показав чутливість 68% та специфічність 94%, а для дрібноклітинної форми раку чутливість була лише 19% при специфічності – 94%. В інших дослідження цифри дещо різняться, так при порівнянні чутливості CYFRA 21-1 та TPS (тканинний специфічний поліпептидний антиген, біомаркер цитокератину 18) специфічність для дрібноклітинної форми раку легень становила 36%. Під специфічністю онкомаркеру мається на увазі відсоток здорових осіб і хворих з доброякісними пухлинами, у яких тест дає негативний результат. Таким чином, онкомаркер CYFRA 21-1 дає помилку приблизно в 6 % досліджень.

Концентрація CYFRA 21-1 була значно вищою при розвиненій формі недрібноклітинного раку легень, ніж у ранніх стадіях захворювання. Так, усі пацієнти з концентрацією CYFRA 21-1 у сироватці крові більшою за 32 нг / мл мали стадію III B-IV, і лише один з пацієнтів із захворюванням І-ІІ ступеня мав рівень CYFRA 21-1 більшим за 18 нг/мл.

Таким чином, можна стверджувати, що CYFRA 21-1 є чутливим і специфічним маркером недрібноклітинного раку легень, особливо плоскоклітинних підтипів, який можна застосувати для прогнозування виживання пацієнта. Він також відзеркалює ступінь захворювання та має незалежну прогностичну роль. Високий рівень CYFRA 21-1 на ранній стадії ракового захворювання легень повинен бути показанням для більш інтенсивної підготовки перед операцією. Підвищення рівня CYFRA 21-1 може виявити пацієнтів з високим ризиком неефективності лікування. При поєднанні визначення онкомаркеру CYFRA 21-1 і раково-ембріонального антигена (CEA, РЕА) чутливість дослідження збільшується.

Онкомаркер CYFRA 21-1 виявився корисним для диференціальної діагностики між доброякісним та злоякісним плевральним випотом (накопиченням рідини в плевральній порожнині), за умови, що результат дослідження клітин (цитології) є негативним або невизначеним. Більше того, одночасне визначення CYFRA 21-1 та раково-ембріонального антигену CEA надає детальні відомості для диференціальної діагностики між мезотеліомою та карциномою. Підвищений рівень CYFRA 21-1 з низьким рівнем CEA вказує на мезотеліому, тоді як високий рівень CEA або високий рівень обидвох маркерів свідчать про наявність злоякісного захворювання, але не мезотеліоми.

Для виявлення раку сечового міхура за допомогою онкомаркерів, у тому числі й CYFRA 21-1, було проведено низку досліджень. При встановленні специфічності 95% верхній рівень CYFRA 21-1 становив 5,4 нг/мл. За таких умов його чутливість при раку сечового міхура становила практично 84%, тоді як інші онкомаркери показали менші значення (за такою самою специфічністю): NMP22 – 75,7%, TPS – 80% і т.д. Найбільш ефективним є поєднання онкомаркерів, наприклад пропонують одночасне визначення NMP22 та CYFRA 21-1.

У великому огляді, який охопив 18 онкомаркерів раку сечового міхура, відомих станом на 2005 рік, CYFRA 21-1 продемонстрував найвищу середню чутливість у 85% (за різними авторами від 75 до 88%) разом із цитокератином 20 (Cytokeratin20) і посередню специфічність (6 позиція) – 82% при діапазоні у різних дослідженнях 73-95%.

Цитокератин CYFRA - 21-1 – один з найбільш специфічних і чутливих онкомаркерів для діагностики, контролю лікування і прогнозу карциноми сечового міхура. Чутливість онкомаркеру істотно змінюється, залежно від стадії раку сечового міхура:

I стадія - 4 %;

II стадія - 33 %;

III стадія - 35 %;

IV стади - 73 %.

Незначне збільшення вмісту цитокератину CYFRA 21-1 виявляють при доброякісних захворюваннях печінки і, особливо, при нирковій недостатності. Крім того, є відомомсті, що CYFRA 21-1 може утворюватись клітинами злоякісних пухлин матки.