УКР РУС
Важливо!

Гемодилюція

Гемодилюція (гідремія) – зменшення кількості еритроцитів у плазмі крові, причиною якого є збільшення об’єму плазми. Гемодилюцію слід відрізняти від інших патологій, що призводять до зменшення кількості еритроцитів у крові. Наприклад, втрата еритроцитів внаслідок їхнього руйнування призводить до гемолітичної анемії; якщо пригнічується ріст еритроцитів в кістковому мозку - то діагностують апластичну анемію і т.д.

Основні причини, що призводять до збільшення об’єму плазми при гемоділюції:

  • переливання внутришньовенно великого об’єму рідини (переважно в лікарнях), як спосіб зменшити концентрацію токсичних речовин в крові, що широко застосовують в медицині;
  • вживання великої кількості рідини (з лікувальною або іншою метою).

Окрім зазначених причин гемодилюція може виникнути внаслідок  вагітності і збільшення селезінки (гіперспленізм).